Linie sortownicze do odpadów

Linie sortownicze do odpadów Linie sortownicze do odpadów służą do wyselekcjonowania i segregacji z masy odpadów maksymalnej ilości surowców wtórnych (takich jak metale, tworzywa sztuczne, szkło, papier, guma, drewno czy tekstylia) oraz cząstek organicznych i materiałów mineralnych. Dzięki temu istotnie wydłuża się żywotność wysypiska oraz znacząco zwiększają zyski firmy gospodarującej odpadami. Linie sortownicze przeznaczone są do pracy pod zadaszeniem lub na wolnym powietrzu, a ich obsługa jest w pełni zautomatyzowana.

  1. Perforator służy do dziurawienia tworzyw sztucznych (butelki PET), które transportowane są do prasy belującej. Surowiec przeznaczony do perforowania nie może zawierać twardych elementów z uwagi na możliwość uszkodzenia kolców dziurkujących.
  2. Rozdrabniacz przeznaczony do rozdrabniania odpadów przemysłowych i komunalnych w postaci tworzyw sztucznych, drewna, gumy itp. Kontrola granulacji wyjściowej następuje za pomocą sita umieszczonego pod wałem rozdrabniającym. Sito jest demontowalne i wymienne, co umożliwia zmianę wielkości perforacji w zależności od surowca i wymogów technologicznych.
  3. Sito bębnowe stacjonarne przeznaczone jest do przesiewania odpadów komunalnych w liniach sortowniczych. Sito zaprojektowane i wykonane jest tak aby rozdzielało materiał na dwie lub trzy frakcje.
  4. Przenośniki to urządzenia transportu bliskiego, przeznaczone do przemieszczania materiałów sypkich lub określonych ładunków, po określonym torze.