Mieszalniki

Mieszalniki

Są to urządzenia zbiornikowe złożone ze zbiornika oraz mieszadła lub zespołu mieszadeł dedykowanych do danego typu procesu/produktu. Produkowane przez nas mieszalniki mogą dowolne konfiguracje mieszadeł oraz wyposażenia technologicznego.

Mieszalniki mogą być dowolnie skonfigurowane z zależności od wymaganej objętości (od 50 - 2000l) i parametrów pracy z uwzględnieniem specyficznych wymogów produkcyjnych użytkownika. Urządzenia mogą być wyposażone zgodnie z wymogami indywidualnych klientów w takie systemy jak:

  •  - regulacja grzania -  chłodzenia
  •  - pomiar ciśnienia
  •  - pomiar objętości    

 

Urządzenia mogą być wyposażone w dedykowane sterowanie z oprogramowaniem pozwalającym na wysoką automatyzacje procesu zwiększając jego skuteczność i bezpieczeństwo.

W zależności od złożoności systemu sterowania istnieje możliwość wizualizacji i archiwizacji wybranych parametrów procesu produkcyjnego z nadaniem poszczególnym użytkownikom uprawnień dostępu do wybranych funkcji procesu. Serwis automatyki może odbywać się zdalnie poprzez sieć.