Młyny bijakowe

Młyny bijakowe zawdzięczają swoją nazwę przez wzgląd na komponenty, które biorą udział w rozdrabnianiu biomasy, a są nimi właśnie młotki – bijaki. Frakcja jest jednak uzależniona od zamontowanych w młynie sit, a konkretniej rozmiarów ich oczek. Pod tym względem łatwo dostosować parametry urządzenia do indywidualnych potrzeb. Najczęściej bęben młynów młotkowych jest napędzany za pomocą silnika elektrycznego.

Urządzenia są dedykowane do rozdrabniania biomasy w postaci słomy, papieru, siana, zbóż, ale przede wszystkim zrębków drzewnych. W związku z tym okazują się również nieocenioną pomocą w przemyśle rolniczym, głównie do produkcji pasz dla zwierząt. Młynów bijakowych nie może zabraknąć w tartakach jak i zakładach, gdzie produktem ubocznym z produkcji są trociny, wióry czy słoma. Powstałe w takich działaniach odpady mogą z powodzeniem posłużyć do produkcji brykietu lub pelletu. Najpierw jednak konieczne jest uzyskanie odpowiednio drobnej frakcji, dlatego również i w tej dziedzinie młyny młotkowe będą niezwykle przydatne.

Elementy do młynów młotkowych i rozdrabniaczy:

  • płyty frezowane lewe i prawe
  • bijaki z blach trudnościeralnych
  • sita dla różnych frakcji
  • tulejki dystansowe z blach trudnościeralnych
  • wałki