Zbiorniki

Zbiorniki

Wykonujemy, remontujemy, modernizujemy i odtwarzamy wszelkie zbiorniki o konstrukcji pionowej lub poziomej, jedno, dwu lub trzy płaszczowe o pojemnościach od 200 do 500.000 litrów, na potrzeby długoterminowego magazynowania, wykonane ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej, węglowej i aluminium.

Nasze zbiorniki mogą być wyposażone we:

 • - właz dolny,
 • - właz górny,
 • - odpowietrznik,
 • - ocieplenie,
 • - system mycia wewnętrznego,
 • - system podgrzewania,
 • - system schładzania,
 • - system regulacji temperatury,
 • - system napełniania,
 • - system opróżniania,
 • - mieszadło (konstrukcja zależna od mieszanego medium),
 • - opomiarowanie temperatury, poziomu, ciężaru wraz z urządzeniami wyświetlającymi
 • - systemy sygnalizacji świetlnej i akustycznej stanów krytycznych
 • - drabinkę,
 • - pomost,
 • - inne.

 

W konstrukcjach zbiorników eliminujemy powierzchnie na których mogą gromadzić się pozostałości po przechowywanych lub obrabianych mediach. Dennice we wszystkich typach zbiorników wykonujemy w technologii zwijania i wyoblania na zimno. Połączenia spawane oczyszczamy, lica spoin usuwamy i wyrównujemy z łączonymi krawędziami.

Podział ze względu na ilość płaszczy:

 • - jednopłaszczowe - stosowane wszędzie tam gdzie niema wymogu obróbki termicznej lub izolacji termicznej produktu
 • - dwupłaszczowe - zbiornik obłożony jest materiałem izolacyjnym (wełna mineralna, pianka itp.) zakrytym blachą trapezową malowaną proszkowo lub szczelnie pospawanym płaszczem izolacyjnym wykonanym ze stali AISI 304. Zbiorniki wyposażone w płaszcze izolacyjne stosowane są w przypadku konieczności utrzymania temperatury przez określony niedługi czas w czasie cyklu produkcyjnego lub gdy dopuszczalny jest niewielki spadek temperatury.
 • - trójpłaszczowe - dzięki zastosowaniu płaszcza grzewczego (grzewczo - chłodzącego, lub chłodzącego) pozwalają na obróbkę termiczną produktu lub utrzymywanie w określonej temperaturze przy użyciu rożnych mediów  (np. para, woda, olej, woda lodowa)  Konstrukcja płaszczy grzewczych (grzewczo - chłodzących, lub chłodzących) zależna jest od wielu czynników takich jak wielkość zbiornika, parametry pracy (temperatura, ciśnienie), szybkość grzania lub chłodzenia itp.