Obróbka skrawaniem

Usługa: Obróbka skrawaniemObróbka skrawaniem

Toczenie – rodzaj obróbki skrawaniem polegający na oddzieleniu warstwy materiału za pomocą noża tokarskiego. Służy do obrabiania powierzchni zewnętrznych jak i wewnętrznych elementów brył obrotowych. W procesie toczenie w metalu główny ruch wykonuje element obrabiany, a narzędzie wykonuje ruch pomocniczy płaski.

Stosujemy tokarki konwencjonalne za pomocą których możemy wytaczać różnego rodzaju trzpienie, stożki, tuleje, pierścienie, śruby stożkowe, pierścienie.

Wiercenie - skrawanie przy użyciu wiertła w wyniku czego powstaje otwór w obrabianym materiale.

Frezowanie – rodzaj obróbki skrawaniem polegający na oddzieleniu warstwy materiału za pomocą freza. Ruch narzędzia odbywa się zarówno w poziomie jak i w pionie. Ten typ obróbki daje możliwość otrzymywania elementów o bardzo skomplikowanych kształtach i różnej geometrii. Przy użyciu frezarki można również wykonywać otwory o kształtach owalnych. Możemy wykonać między innymi: kliny, elementy maszyn i urządzeń