Przenośniki

Przenośnik – urządzenie transportu bliskiego, przeznaczone do przemieszczania materiałów sypkich lub określonych ładunków, po określonym torze.

  1. Przenośniki taśmowe – urządzenie transportowe o charakterze ciągłym, zwykle stosowane do transportu materiałów sypkich lub drobnych, używane w magazynach, składowiskach, kopalniach kruszywa, placach budów itp., a także na liniach produkcyjnych oraz w mniejszym rozmiarze w sklepach (znany jako taśma sklepowa). Taśma w przenośniku taśmowym wykonana jest najczęściej z gumysilikonu, elastycznego tworzywa sztucznego, a nawet bawełny, wzmacniana stalowym drutem. Istnieją też przenośniki, w których rolę nośnika pełni taśma lub siatka stalowa (o różnorakim splocie) – takie konstrukcje stosowane są np. na liniach technologicznych przechodzących przez piece, myjki itp.
  2. Przenośniki zgrzebłowe – urządzenie transportowe typu przesuwającego, w którym przymocowane do łańcucha (łańcuchów) elementy poprzeczne, zwane zgrzebłami, przesuwają materiał w określone miejsce.Każdy przenośnik zgrzebłowy składa się z : napędu, przęseł, łańcucha wraz ze zgrzebłami oraz zwrotni.  Elementy i zespoły stosowanych przenośników są zunifikowane tak, że są one wzajemnie wymienne. Umożliwia to uporządkowanie gospodarki częściami zamiennymi oraz ułatwia szkolenie personelu obsługującego.
  3. Przenośniki śrubowe – zwane też ślimakowe lub żmijką – urządzenia do przemieszczania materiałów sypkich za pomocą śruby obracającej się wewnątrz koryta. Materiał może być transportowany w poziomie, skośnie lub w pionie.